Giá Đặc Biệt
Chỉ có $20 + thuế cho 1000 business cards trắng đen, một mặt, trên bất cứ loại giấy, và khách hàng cung cấp mẫu.


Business Cards
Books
Flyers
Calendars
Kính chào quý thân chủ !
Đường Sáng Printing đã bắt đầu hoạt động từ năm 1976. Trên 30 năm phục vụ Cộng đồng, được trang bị với những máy móc và dụng cụ tối tân, cộng thêm sự tận tụy và chuyên nghiệp, bổn hiệu đã được sự tín nhiệm và ủng hộ nồng nhiệt từ các thân chủ. Đường Sáng Printing, chuyên cung cấp những dịch vụ bao gồm in ấn business cards, sách vở, báo chí, flyers, lịch treo tường đủ mọi kích thước, ... Đường Sáng Printing có những đặc điểm sau:
  • Cho biết giá cả trước khi nhận order.
  • Cho biết ngày giờ hoàn tất và sẽ giao đúng hẹn.
  • Mọi in ấn đều có phẩm chất cao
Copyright © 2015. Website Designed by iComDel Corp.
All rights reserved.